Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 174Α/2013 ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα, ο νόμος 4178/2013 οποίος έρχεται να αντικαταστήσει τον Ν 4014/11.

Με τον νόμο 4178/2013 οι ιδιοκτήτης αυθαιρέτων κατασκευών έχουν την δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες (Κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια ή καθ΄ υπέρβαση της οικοδομικής αδείας) εφόσον ο φέρον οργανισμός έχει κατασκευαστεί μέχρι την ψήφιση του νόμου.

Βάσει του νόμου δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιηθούν όλα τα κτίσματα που βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός από τις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε ρέμα, δάσος, αιγιαλό, σε παραδοσιακό οικισμό και στις ζώνες ασφαλείας Εθνικών, Επαρχιακών και Κοινοτικών οδών.

Επίσης για οποιαδήποτε μεταβίβαση, μίσθωση ή για αίτηση σύνδεσης του ακινήτου με δίκτυα κοινής ωφέλειας, είναι απαραίτητη η δήλωση (βεβαίωση) του μηχανικού ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες ή έχουν τακτοποιηθεί βάσει του Ν4178 /13 (νόμος αυθαιρέτων) ή με τον Ν3843 / 10 (νόμος για τους ημιυπαιθρίους).

Η Domohome Architecture & Design με την πολυετή πείρα της αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση σας  για τον νόμο των αυθαιρέτων, την  τακτοποίηση του αυθαιρέτου τους στις πιο προσιτές τιμές.