Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακά Πιστοποιητικά


Η Domohome Architecture & Design αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού απόδοσης (ΠΕΑ) ή ενεργειακής κατάστασης που εκδίδεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή που απαιτείται πλέον για όλα τα κτίρια ανεξαρτήτου επιφάνειας των βασικών χρήσεων κατοικία (μόνιμης ή παραθεριστικής) , επαγγελματικής στέγης, συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, προσωρινής διαμονής, υγείας και πρόνοιας (κλπ.)
Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι επίσης υποχρεωτικό σε περίπτωση πώληση ολόκληρου κτιρίου ή τμήματός του και αντίστοιχα σε οποιαδήποτε νέα μίσθωση, το οποίο επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.