Δάνεια

Δάνεια


Η Domohome Architecture & Design συνεργάζεται με όλες τις Ελληνικές Τράπεζες και αναλαμβάνει την έκδοση στεγαστικού δανείου σας, άμεσα και υπεύθυνα με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ώστε το όνειρο να αποκτήσετε το δικό σας σπίτι, να γίνει πραγματικότητα.
• Αγορά κατοικίας
• Ανέγερση κατοικίας
• Επέκταση ήδη υπάρχουσας κατοικίας
• Αποπεράτωση και επισκευή κατοικίας
• Αγορά οικοπέδου (άρτιο και οικοδομήσιμο)